Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie.

Data publikacji strony 2009.02.17.

Deklarację sporządzono 30.09.2020 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 94 31 89 251.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny (Mielno, ul. B. Chrobrego 13), użyczony od Urzędu Miasta.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przy głównym wejściu znajdują się schody , nie ma podjazdu dla wózków, nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

 Nie ma toalety. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

  Filia (Sarbinowo , ul. Nadmorska 27A). Filia zajmuje część budynku użyczonego od Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. Jest dostępna  dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nie ma miejsc parkingowych dla osób z niesprawnością. Toalety dostosowane są do osób na wózkach. Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność cyfrowa

Niniejsze strony internetowe są częściowo zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Brak opisów dla zdjęć umieszczonych na stronie;

• Brak audio deskrypcji dla materiałów wideo;

• W serwisie występują elementy, które nie zachowują odpowiedniego poziomu kontrastu;

• Do kilku elementów strony użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;

• Niektóre elementy formularzy nie posiadają etykiet;

• Występują błędy kodu HTML i CSS;

• W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;

• Niektóre umieszczone pliki PDF są skanami, nie zawierają tekstu.

Biblioteka Publiczna w Mielnie zobowiązuje się wszystkie wyżej wymienione błędy sukcesywnie rozwiązywać w najbliższym czasie. 

Poprawienie dostępności strony na tą chwilę niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla Biblioteki Publicznej w Mielnie . 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Kontakt z Biblioteką Publiczną Gminy Mielno w Mielnie możliwy jest przez: napisanie pisma  na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 13, 76-032 Mielno, wysłanie maila na adres e-mail: bpmielno@op.pl, skontaktowanie się telefoniczne na numer telefonu 94 31 89 251, skontaktowanie się osobiste zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach jej otwarcia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Stojek Renata
(2021-03-22 09:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Stojek Renata
(2021-03-22 09:20:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki