Cele i zadania

 

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Mielno zatwierdzonym Uchwałą Nr. XXVIII / 198/97 Rady Gminy Mielno z dnia 13.06.1997 roku.

Biblioteka jest jednostką organizacyjną gminy, instytucją upowszechniania kultury, która służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury i informacji.

Do szczegółowego zakresu działania  Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie i opracowanie materiałów (zbiory biblioteczne)
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej.
  4. Popularyzacja książki i czytelnictwa
  5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
Wytworzył:
Danuta Maciejewska
Udostępnił:
Stojek Renata
(2009-02-17 19:08:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Stojek Renata
(2009-02-17 19:58:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki